Souhlas se zasíláním reklamních sdělení

Souhlasím s tím, aby společnost LEGNEX spol. s r.o., IČ: 41324731, se sídlem Želivského 4765/5b, 466 05 Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C.,vložka 556 (dále jen „Legnex“) zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění a zpracovávala mnou poskytnuté údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), jež nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018.

Beru na vědomí, že svým souhlasem uděluji výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Legnex, za účelem zařazení do databáze odběratelů newsletteru a dále za reklamními a marketingovými účely, tj. zejména nabízení výrobků a služeb společnosti Legnex a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., na dobu 10 let, případně do odvolání a současně potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Legnex v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Legnex na Vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím e‑mailové adresy legnex@legnex.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v celém svém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala provedení registrace.