Rozvody zubů

Produkty naleznete v podkatekoriích

Rozvod zubů, znamená střídavé boční vyklonění zubů pilového pásu.

 

Standardní rozvod zubů

Standartní rozvod (vlevo-vpravo-rovně) je používán pro všechny typy ocelí, obzvláště pro řezání tlouštěk větších než 5mm.

 

Variabilní rozvod zubů

Při variabilním rozvodu zubů je pouze jediný zub nastaven rovně, zbytek zubů je nakloněno střídavě (vlevo-vpravo). Toto nastavení pomáhá snižovat vibrace a hluk.

 

Vlnový rozvod zubů

Vlnový rozvod je velice vhodný pro tenkostěnné materiály do 5mm, jako jsou tabule plechu, tenkostěnné trubky a profily.