Druhy zubů

Produkty naleznete v podkatekoriích

N-zub  (negativní úhel čela)

 

●  pro materiály s krátkou třískou

●  pro trubky, profily

 

 

CS-zub  (pozitivní úhel čela)

 

●  pro materiály s dlouhou třískou

●  plné materiály

●  univerzální použití

 

 

DCS-zub  (pozitivní úhel čela)

 

●  pro těžkoobrobitelné materiály

●  plné materiály, svazky

 

 

CSP-zub  (pozitivní úhel čela)

 

●  pro austenitické materiály

●  pro niklové oceli


 

CST-zub  (pozitivní úhel čela)

 

●  pro materiály s krátkou třískou

●  profily, trubky, svazky

 

 

CW-zub  (pozitivní úhel čela)

 

●  nízkolegované materiály, hliník

●  odlitky, tvarové řezání

 

 

TR/TRN-zub  (pozitivně - variabilní úhel čela)

 

●  pro těžkoobrobitelné materiály

●  vysoký řezný výkon