Zubové rozteče

Produkty naleznete v podkatekoriích

Zubová rozteč pásu Zt je uváděna v palcích (1 Palec = 25,4 mm). Počet zubů na 1 anglický palec se mění podle řezného průměru a typu řezaného materiálu.

 

Konstantní ozubení:

U tohoto typu ozubení je konstantní počet zubů na 1 anglický palec v celé délce pásu.

Variabilní ozubení:

Variabilní ozubení má střídavý počet zubů na 1 anglický palec.

Např. ozubení 3/4 znamená, že v celkové délce se střídají 3 a poté 4 zuby na 1 anglický